Afgiftsfrie gaver i 2022

Afgiftsfrie gaver i 2022

Afgiftsfrie gaver i 2022 Hovedreglen i Danmark er, at enhver gave udløser enten skatte- eller afgiftspligt for modtageren. Én af undtagelserne hertil er, at gaver til ægtefæller og registrerede partnere er afgiftsfrie. En anden af undtagelserne er, hvis gaven gives...
Den nye lejelov

Den nye lejelov

Den nye lejelov Med virkning pr. 1. juli, 2022, træder der en ny lejelov i kraft i Danmark. Der er tale om den første store  og gennemgribende lovændring på området siden 1. juli, 2015, så der er grund til at være opmærksom og spidse pennen. Lovens formål er at være...
Lovændring i lov om forbud mod forskelsbehandling

Lovændring i lov om forbud mod forskelsbehandling

Lovændring i lov om forbud mod forskelsbehandling Med ikrafttræden den 01.07.2022 har Folketinget vedtaget en ændring i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Lovændringen indebærer, at arbejdsgivere ikke længere kan spørge til jobansøgeres...