Seriøs advokatbistand til din virksomhed

Herunder finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om at bruge en advokat. Har du spørgsmål, der ikke er besvaret her på siden, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 97 12 66 00 eller post@adv-eegholm.dk.

Koster det noget at kontakte jer?

Nej. Nogle mennesker har stadig den opfattelse, at ”taxametret tikker” fra det sekund, vi besvarer telefonen. Det er helt forkert. Du kan naturligvis ringe, e-maile eller komme forbi for at få en vurdering af, om vi kan hjælpe dig med en given juridisk udfordring – og et estimat på, hvad det i givet fald vil koste.

Er jeg forpligtet til at bruge jer, hvis jeg først har henvendt mig?

Nej. Selvom du har fået en overordnet vurdering af dit behov for advokatbistand, og vi har givet dig et estimat på prisen, er du helt frit stillet til at sige nej tak. Og gør du det, kommer der stadig ikke nogen regning for vores første snak.

Hvad koster det, hvis jeg vælger at bruge jer?

Vi arbejder med timepriser, som afhænger af det arbejde, der udføres. Priserne er normalt:

Advokat:  1.850-2.250 kr. + moms
(2.313,50-2.813,50 kr. inkl. moms)
Fuldmægtig:  1.000-1.500 kr. + moms
(1.250 - 1.875 kr. inkl. moms)
Advokatsekretær:  700 kr. + moms
(875 kr. inkl. moms)
Juridisk sagsbehandling: Prisen afhænger af sagens kompleksitet, sagens omfang, resultat og det med sagen forbundne ansvar.

Vores regninger er 100 % åbne og gennemskuelige. Vi udarbejder desuden specificerede arbejdsnotater, som du modtager sammen med regningen. Du kan med andre ord se præcist, hvad du har fået for pengene.

Hvordan ved jeg, om jeg overhovedet har brug for en advokat?

Start med at spørge os. Det koster ikke noget at give os en kort beskrivelse af din situation og få en vurdering af, om vi kan hjælpe dig – og i givet fald hvordan.

Hvem skal jeg rette henvendelse til?

Advokathuset Eegholm dækker forskellige juridiske kompetencer. Du kan læse om medarbejderne her, og se, hvad hver enkelt af os beskæftiger sig med.

Laver I andet end at føre retssager?

Absolut. Har man set mange amerikanske retssalsdramaer i fjernsynet, kan man nemt få det indtryk, at advokater altid sidder i retten og råber ”protest!” i tide og utide. Det billede er imidlertid temmelig langt fra virkeligheden, selvom nogle af vores advokater også procederer, afhører vidner og den slags.

En meget stor del af vores arbejde handler dog om at rådgive vores kunder om forskellige juridiske områder. Og i øvrigt er det altså langt fra alt vores arbejde, der handler om en tvist mellem to eller flere parter. Vi hjælper også med at stifte selskaber, gennemføre generationsskifter, udarbejde ansættelseskontrakter, lave skøder, ægtepagter og testamenter, formulere salgsbetingelser o.m.m.

Er I forsikret, hvis I laver en fejl?

Ja. Alle advokater har en lovpligtig ansvarsforsikring. Derfor er du sikker på at få erstatning, hvis vi rådgiver dig forkert, overser noget i en sag eller på anden vis påfører dig et økonomisk tab.

Advokaterne er ansvarsforsikret og firmaet har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed. Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V er ansvarsforsikrer og garantistiller

Forholder I jer som forsvarsadvokater til spørgsmålet om skyld?

I princippet nej. Skyldsspørgsmålet afgøres af en dommer eller et nævningeting. Vores opgave som forsvarsadvokater er at forholde os til fakta. Vi skal med andre ord sikre, at alle sten i sagen er vendt, og at alle informationer er behandlet korrekt, så den anklagede i hvert fald ikke dømmes på et mangelfuldt eller ligefrem forkert grundlag. Det er ganske enkelt hele kernen i et retssamfund som det danske – og i princippet om, at enhver er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.  

Legitimation og hvidvaskning

Vores klienter vil derfor opleve, at vi vil anmode om kopi af klientens pas eller kørekort, når klientforholdet etableres. Hvis klienten er et selskab, vil vi indhente en selskabsrapport fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, ligesom vi vil anmode om kopi af pas eller kørekort fra de fysiske personer, der ejer eller kontrollerer selskabet.

Hvis klienten ikke er fysisk til stede for at legitimere sig, skal vi ud over ovennævnte billedlegitimation kræve kopi af f.eks. sygesikringskort.

Som advokatfirma har vi pligt til at være opmærksomme på, om vores klienters aktiviteter kan have tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Reglerne er beskrevet i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven).

Vi har derfor pligt til at sikre os legitimation fra vores klienter og til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Som advokatfirmaet er Advokathuset Eegholm A/S forpligtet til at opbevare klientens identitetsoplysninger i minimum 5 år.