Lejeret

Som lejer hos en privat boligudlejer eller en boligforening er du beskyttet af lejeloven. Alligevel kan der nogle gange blive brug for en advokat.

Lovgivningen inden for privat boligudlejning er præceptiv. Det betyder, at den ikke kan fraviges, og at du derfor er sikker på at få medhold, hvis reglerne i lejeloven bliver brudt. Men hvornår gør de så lige det?

Hos Advokathuset Eegholm hjælper vi dig, hvis du er usikker på dine rettigheder i en tvist med din udlejer. Vi kan fx rådgive dig i spørgsmål om

  • Depositum
  • Fraflytning
  • Krav om forbedringer ved fraflytning
  • Udlejers adgang til lejemålet
  • Huslejeændringer (varslede og uvarslede)
  • Istandsættelsespligt
  • Fremleje
  • Udlejers pligt til at vedligeholde ejendommen
  • Vedligeholdelseskonto

Bliver du generet af andre lejere?

Advokathuset Eegholm rådgiver også lejere i situationer, hvor en anden lejer chikanerer i form af støj, misligholdelse, ulovlig anvendelse af lejemålet, husdyr eller andet.

Kontakt os, og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig som boliglejer.