Bistandsadvokat

Hvis du har været offer for en alvorlig forbrydelse (f.eks. voldtægt, incest eller vold), har du ret til en advokat. En sådan advokat kaldes en bistandsadvokat. Udgiften til advokaten betaler staten altid.

En bistandsadvokat er offerets advokat og hjælper derfor f.eks. med følgende:
  • Deltager sammen med dig under afhøring hos politiet
  • Hjælper med henvisning til andre former for hjælp – f.eks. psykologhjælp
  • Orienterer dig om sagens gang – herunder forbereder dig på evt. afhøring i retten
  • Opgør dit erstatningskrav og hjælper med dokumentationen
  • Rejser dit erstatningskrav over for voldsmanden, forsikringsselskaber eller Erstatningsnævnet
  • Deltager sammen med dig, hvis du skal afgive forklaring i retten
 

Politiet vejleder dig om reglerne for at få en bistandsadvokat. Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe til os.