Vi puster ikke til ilden. Vi slukker den

Advokathuset Eegholm rådgiver og bistår private inden for en lang række juridiske områder.

Ansættelsesret

Ansættelses- og direktørkontrakter, konkurrence- og kundeklausuler, opsigelse, bortvisning m.m.

Arveret

Arv og skifte, testamenter, deling af pension, indsættelse af begunstigede, gaver m.m.

Familieret

Ægtepagt, skilsmisse og bodeling

 

Lejeret

Lejekontrakter, fremleje, huslejeregulering, depositum, istandsættelses- og vedligeholdelsespligt, tvister m.m.

Boligkøb

Rådgivning, gennemgang af tilstandsrapport og købsaftale, kontrol af tinglyste servitutter, udfærdigelse af skøde m.m.

Strafferet

Forsvarsadvokat i sager om bl.a. narko, tyveri, færdselsforseelser, økonomisk kriminalitet m.m. Desuden bistand til forurettede i straffesager.

 


Website: Konceptas