Seriøs rådgivning med indbygget tryghed

Hos Advokathuset Eegholm finder du en værdifuld blanding af erfaring, knowhow, indlevelse og nytænkning. Vores palet af juridiske kompetencer dækker bredt og retter sig mod såvel små og mellemstore virksomheder som private med behov for juridisk assistance.

Selvom vores rådgivning og ydelser spænder vidt, og selvom to sager sjældent er ens, er der fire holdninger, der er gennemgående i alt vores arbejde, og som du vil fornemme fra den allerførste samtale med os:

  • Vi tror på, at konflikter skal lukkes – ikke pustes til 
  • Vi tror på gensidig tillid som forudsætning for et godt resultat
  • Vi tror på værdien af en åben dialog i et jordnært sprog
  • Vi tror på fair og gennemskuelige honorarer

Hvad det sidste punkt angår, skal du ikke holde dig tilbage for at spørge om prisen eller få et overslag. Så undgår du uvished om, hvor stor den endelige regning bliver.

Ind til kernen

Mange mennesker tror, at jura altid har et og kun et facit. Men i virkeligheden arbejder den dygtige og ikke mindst erfarne advokat med en stor grad af kreativitet. Ofte kommer det succesfulde resultat nemlig i lige så høj grad ud af evnen til at gennemskue en sag, spotte kernen og sætte fingeren på både stærke og svage punkter. Derfor vil du opleve, at vi hos Advokathuset Eegholm graver os dybt ned i sagerne, kommer ud i alle kroge, angriber tingene fra flere sider – og i de fleste tilfælde ender med det bedst mulige resultat for kunden.

Forsikring

Advokater hos Advokathuset Eegholm A/S er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.
Advokaterne er ansvarsforsikret og firmaet har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed. Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V er ansvarsforsikrer og garantistiller.

Advokathuset Eegholm A/S anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales individuelt.