Fiskeriets retsforhold

Advokathuset A/S forestår rådgivning vedr. fiskeriets retsforhold, herunder rådgivning omkring etablering af partrederier, køb og salg af fiskefartøjer, etablering af selskaber, rådgivning omkring kvoteforhold og og overdragelse af samme, udfærdigelse af relevante aftaler vedr. generationsskifte af fiskefartøjer samt beslægtet erhvervsretlige forhold, der relaterer sig til fiskeriet.

Advokat Mogens Jepsen har i mere end 30 år arbejdet intenst med disse problemstillinger og står naturligvis til disposition i fald du måtte ønske det.