Entrepriseret

Der er ofte store beløb i spil, når der indgås kontrakter inden for bygge og anlæg. Og er forarbejdet ikke på plads, kan konsekvenserne blive ganske omfattende.

Entrepriseret omhandler forhold, hvor en part lejer en anden part til at udføre ”et værk”, fx et byggeri.

Ud over at det færdige ”værk” i de fleste tilfælde repræsenterer et stort beløb, indebærer aftalen ofte, at den udførende part påtager sig en række udgifter i forbindelse med arbejdet, fx indkøb af byggematerialer. Der er derfor brug for en gennemarbejdet aftale, der sikrer begge parter imod økonomiske tab, både før, under og efter udførelsen af entreprisen.

Erhverv og privat

Advokathuset Eegholm rådgiver både private og virksomheder inden for entrepriseret, og såvel bygherrer som entreprenører kan gøre brug af vores ekspertise på området. For både private byggerier og erhvervsbyggerier er der en høj grad af aftalefrihed, og selvom kontrakter om byggeri ofte tager afsæt i det frivillige regelsæt AB92, ser vi desværre stadig eksempler på, at en byggekontrakt er skrevet på et enkelt ark papir og i juridisk forstand er hullet som en si.

Det får du hos Advokathuset Eegholm

Vores rådgivning tager som regel afsæt i en grundig behovsanalyse, hvor vi bl.a. vurderer, i hvor vid udstrækning det er relevant at fravige reglerne i AB92 i den aftale, der skal udformes.

Inden den endelige aftale mellem bygherre og entreprenør udformes, sikrer vi, at følgende vigtige områder er behandlet: 

  • Sikkerhedsstillelse fra entreprenøren
  • Sikkerhedsstillelse fra bygherren
  • Tidsplan
  • Byggeforløb, herunder dagbøder, tilladelser mv.
  • Mulighed for at ændre i arbejdet undervejs
  • Mulighed for at forlænge tidsfristen, fx pga. vejret, oldtidsfund eller andet
  • Plan for betaling af entreprisesummen, oftest i rater
  • Procedure for afleveringsforretning, herunder mangelsprotokol, 1- og 5-års gennemgang mv.
  • Afklaring af tvister, fx ved aftale om voldgift