Advokater med sans for både
jura og business

Hos Advokathuset Eegholm får du juridisk rådgivning og effektiv sagsbehandling inden for en bred palet af erhvervsrelaterede emner.

Ansættelsesret

Ansættelses- og direktørkontrakter, konkurrence- og kundeklausuler, opsigelse, bortvisning m.m.

Entrepriseret

Entreprisekontrakter, AB92, sikkerhedsstillelse, dagbøder, fejl og mangler, afleveringsforretning m.m.

Inkasso

Ekspedition, RKI-sager, danske og udenlandske skyldnere, forebyggelse gennem udarbejdelse af inkassopolitik m.m.

Lejeret

Lejekontrakter, beboelse og erhverv, fremleje- og afståelsesret, lejeregulering, tvister m.m.

Køb og salg af virksomhed

Generationsskifte, fusion, due dilligence, konkurrenceklausuler, salg af aktier eller aktiver, hæftelse for skattekrav m.m.

Selskabsret

Stiftelse og likvidering af selskaber, aktionæroverenskomster, valg af selskabstype, holdingkonstruktion m.m.

Rets- og voldgiftsager

Tilrettelæggelse af sag, fremskaffelse af dokumentation, afholdelse af syn og skøn, voldgift, småsagsproces m.m.